29 Μαρτίου 2016, στου Zonar's

            Σπίγγος, Μυρογιάννης                                                       Μυρογιάννης, Παξιμάδης Δημ., Πιλαφίδης


Πιλαφίδης, Πατρικαράκος                                                                 Σπίγγος,  Μυρογιάννης

Πιλαφίδης, Φραγκόπουλος                                                  Παξιμάδης. Δημ., Πιλαφίδης